Записник од Комисијата за финансирање и буџет

Записник од Комисијата за финансирање и буџет за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, наменети за финансирање на програмски активности на Здруженија на граѓани и фондации во областите од надлежност на општината

Р.б. Име на организација Износ
1 Здружение на Градска организација на ГЛУВИ И НАГЛУВИ Прилеп 50.000,00 ден
2 ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ Прилеп 80.000,00 ден
3 Здружение на дијабетичари СВЕТЛОСТ ЗА НАС Прилеп 20.000,00 ден
4 Сојуз на борци од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 година и граѓаните продолжувачи за општина Прилеп,Кривогаштани и Долнени-Општинска организација на СБМ-Прилеп 80,000,00 ден
5 Здружение на слепи лица на град ПРИЛЕП Прилеп 50.000,00 ден
6 Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Прилеп 100.000,00 ден
7 Здружение на  лица со телесен инвалидитет на Прилеп – МОБИЛНОСТ ПРИЛЕП Прилеп 20.000,00 ден
8 Детска амбасада за  СИТЕ ДЕЦА ВО СВЕТОТ Прилеп 100.000,00 ден
9 Здружение на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ ОБВРЗНИЦИ-УЧЕСНИЦИ ВО НАСТАНИТЕ 2001-2002 Прилеп 50.000,00 ден
10 Здружение на учесници на КАРПАЛАК Прилеп 20.000,00 ден
11 Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК Прилеп 60.000,00 ден
12 Здружение за хуманитарна и социјална акција – ПРЕРОДБА Прилеп 30.000,00 ден
13 Здружение Асоцијација за неформална едукација на Роми РОМСКА СОЛЗА Прилеп 50.000,00 ден
14 Здружение на граѓани МАЈКА -ТРАДИЦИЈА Прилеп 30.000,00 ден
15 Здружение ИНИЦИЈАТИВЕН ГЛАС Прилеп 50.000,00 ден
16 Здужение ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ФЕНИКС Прилеп 20.000,00 ден
17 Здружение ФОРУМ ЗА АВАНГАРДНА КРЕАТИВНОСТ Прилеп 20.000,00 ден
18 Здружение на љубители на ридско планински активности рокенрол и добра чашка ВЕЛОСИПЕД-2015 Прилеп 30.000,00 ден
19 Здружение ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА 30.000,00 ден
20 Навивачки клуб МАЈМУНИ Прилеп 25.000,00 ден
21 Планинарско спортско здружение КОЗЈАК Прилеп 25.000,00 ден
22 Планинарско спортско здружение КОЗЈАК Прилеп 30.000,00 ден
23 Здружение за Перспективна Интеграција и Развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ Прилеп 80.000,00 ден
24 Здружение КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ Прилеп 20.000,00 ден
25 Радио клуб НИКОЛА ТЕСЛА Прилеп 15.000,00 ден
26 Младинска организација – Здружение за општествена акција, едукација и превентива ЕАСП 25.000,00 ден
27 Културен истражувачко документациски центар за Мариово – Калеш Анѓа 25.000,00 ден
28 Здружение фолклорен ансамбл „Мирче Ацев“ – Тополчани 20.000,00 ден
29 Културно уметничко друштво МИРЧЕ АЦЕВ Прилеп 40.000,00 ден
30 Здружение на ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ Прилеп 20.000,00 ден
31 КИК-БОКСИНГ КЛУБ ШАМПИОН Прилеп 20.000,00 ден
32 Боксерски клуб АС Прилеп 30.000,00 ден
33 Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности КИРЕ МИЛАДИНОСКИ ТАНЦ СТУДИО ЗОДИЈАК Прилеп 30.000,00 ден
34 Здружение СПОРТСКО КАЧУВАЧКИ КЛУБ ЗЛАТОВРВ Прилеп 30.000,00 ден
35 Здружение на љубители на спортски танци -Танцов спортски клуб ТЕМПО Прилеп 20.000,00 ден
36 Шаховски клуб ПРИЛЕП Прилеп 150.000,00 ден
37 Пчеларско здружение БРАТСТВО Прилеп 30.000,00 ден
38 Пинг-понгарски клуб МЛАДОСТ 96 Прилеп 30.000,00 ден
39 Здружение Џудо клуб СЕИШИН Прилеп 50.000,00 ден
40 Здружение на естрадни работници,музичари,автори,изведувачи од областа на музиката и естрадата ЕСТРАДА МЦ Прилеп 10.000,00 ден
41 Здружение на граѓани ВОКАЛЕН ОКТЕТ ПРИЛЕП Прилеп 20.000,00 ден
42 Здружение-Планинарски, аеробиг и боди билдинг клуб КАРТУШ Прилеп 30.000,00 ден
43 Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност-ПОЛИОСПОРТ Прилеп 40.000,00 ден
44 Воздухопловен Спортски Клуб ФИЛ-ФЕНИКС Прилеп 30.000,00 ден
45 Спортско риболовен клуб МАМЕЦ Прилеп 20,000,00 ден
46 Центар за визуелна уметност ВИЗАНТ Прилеп 30.000,00 ден
47 Клуб за гимнастички спортови ПАРТИЗАН Соколи Прилеп 30.000,00 ден
48 Здружение за развој и афирмација на џудо спортот- ЏУДО КЛУБ МАСТЕР Прилеп 30.000,00 ден
49 Здружение ПРО БОКС МАКЕДОНИЈА Прилеп 40,000,00 ден
50 Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГОЛЕМО КОЊАРИ с.Големо Коњари, Прилеп 50.000,00 ден
51 Форум за истражување на безбедносни политики SECURITAS 30.000,00 ден
52 Спортски клуб ОФФ РОАД Прилеп 120.000,00 ден
53 Тениски клуб ПРИЛЕП, Прилеп 20.000,00 ден
54 Клуб за боречки спортови и рекреација 7-МИ МАЈ Прилеп 60.000,00 ден
55 Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ТРИЗЛА 2008 Прилеп 30.000,00 ден
56 Женски одбојкарски клуб 11-ТИ ОКТОМВРИ Прилеп 60.000,00 ден
57 Фудбалски клуб КАДИНО-с.Кадино Прилеп 20.000,00 ден
58 Фудбалски клуб ГАЛИЧАНИ с.Галичани 30.000,00 ден
59 Фудбалски клуб МЛЕКАР с.Мало Коњари Прилеп 30.000,00 ден
60 Фудбалски клуб ДИНАМО Мажучиште Прилеп 20.000,00 ден
61 Џудо клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп 100.000,00 ден
62 Здружение на Протераните Македонци од Егејскиот дел на Македонија Прилеп 15.000,00 ден
63 Фудбалски клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп 30.000,00 ден
64 Клуб за спорт и шах на слепи и слабовидни лица АЛЕКСАНДАР ТОДОРОСКИ Прилеп 20.000,00 ден
65 Фудбалски клуб КЛЕПАЧ с.Клепач 20.000,00 ден
66 Здружение кошаркарски клуб Мега Баскет – Прилеп 120.000,00 ден
67 „Чин 4 сцена 5“ – Прилеп 100.000,00 ден
68 Фудбалски клуб ТОПОЛЧАНИ с.Топлочани 30.000,00 ден
69 Риболовно здружение Силурус Гланис – Прилеп 20.000,00 ден
70 ВЕЛОСИПЕДСКИ КЛУБ ИЛИНДЕН 2007 Прилеп 60.000,00 ден
71 Светлина Плус Прилеп 30.000,00 ден
72 Прочкари Прилеп 15.000,00 ден
73 ЗС Млади ракометни ветерани Прилеп 30.000,00 ден
74 Светлина 2017 30.000,00 ден
75 Здружение Tениски клуб ВИНЕР-ПРО Прилеп 60.000,00 ден
76 Спортско здружение Ракометен клуб ФИЛИП ВАРДАР Прилеп 20.000,00 ден
77 Здружение на граѓани – Театарска работилница – Прилеп 30.000,00 ден
78 Асоцијација за деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“ 40.000,00 ден
79 РК Макалоски 90.000,00 ден
80 Спортско рекреативен и карате клуб Бонсаи Прилеп 100.000,00 ден
81 Здружение Менелај Прилеп 30.000,00 ден
82 Стрелачки клуб „Херој Прилеп“ 50.000,00 ден
83 Пингпонгарски Клуб „Прилеп“ 20.000,00 ден
84 Стрелачки клуб „Стрелец – 09“ Прилеп 20.000,00 ден
85 ОК „Феникс“ Прилеп 20.000,00 ден
86 Фустал клуб „Град херој Прилеп“ 70.000,00 ден
87 З.Г.Нов Мост – Прилеп 120.000,00 ден
88 АРТ ТЕН 30.000,00 ден
89 Градски стрелачлки клуб Нишан – 08 Прилеп 20.000,00 ден
90 Стрелачки клуб Мета 10 Прилеп 20.000,00 ден
91 Здружение на граѓани ФК Прилеп Сити 30.000,00 ден
92 Фудбалски клуб Чепигово 20.000,00 ден
93 Клуб за екстремни спортови Скај Рајдерс 500.000,00 ден
94 Одбојкарски клуб 11-ти Октомври 2008 30.000,00 ден
95 Здружение ориентационен клуб Златоврв Прилеп 60.000,00 ден
96 Бушидо академија за боречки вештини 50.000,00 ден
97 Сојуз на спорт и рекреација на инвалиди Прилеп 20.000,00 ден
98 Мал Театар Прилеп 60.000,00 ден
99 Карате клуб „Сонкеи“ – 14 – Прилеп 60.000,00 ден
100 Здружение на граѓани ПОБЕДА ДЕЛФИН (пливачки клуб) 20.000,00 ден
101 Здружение параглајдинг клуб СКАЈ НО ЛИМИТ 50.000,00 ден
102 Женски фудбалски клуб ЖФК Прилеп – Прилеп 120.000,00 ден
103 Здружение фитнес денс клуб Актив Зон 30.000,00 ден
104 Здружение џудо клуб САНКАКУ – Прилеп 20.000,00 ден
105 Здружение спортско друштво клуб за гимнастика АВАНТГАРД Прилеп 20.000,00 ден
106 Карате клуб Спорт 94 Прилеп 50.000,00 ден
107 Параглајдинг Клуб – Делта Прилеп 50.000,00 ден
108 Атлетски Клуб Стеваноски 50.000,00 ден
109 Фото Кино Клуб Прилеп 30.000,00 ден
110 Фризери, бербери и козметичари 30.000,00 ден
111 Наша Сцена Прилеп 100.000,00 ден
112 Агро тутун-Бостан с. Канатларци 30.000,00 ден
113 Друштво за заштита и одгледување птици „Кардинал“ Прилеп 20.000,00 ден
114 Центар за делиберативна демократија Прилеп 10.000,00 ден
115 ЗГ Клуб За Бразилска Џиу Џица Дстронгест рутс – БЏЏ Прилеп 10.000,00 ден
116 Здружение за одгледување заштита и ловење дивеч „Мукос“ Прилеп 20.000,00 ден
117 Здружение за унапредување на велосипедизмот „Велоче Бајк“ 40.000,00 ден
118 Младински Центаар Идеа 50.000,00 ден
119 Здружение за едукација, развој и хуманитарни активности ЛОТ 2019 50.000,00 ден
120 Клуб – Советувалиште на лекувани алкохоличари „Прим. Др. Методија Николоски Мец“ 30.000,00 ден
121 Здружение на спортски ветерани Прилеп – Прилеп 30.000,00 ден
122 З.Г.Либертас ет респонсибилитас 15.000,00 ден
Записникот од страна на Комисијата за финансирање и буџет беше усвоен со 5 гласови ЗА, едногласно на 4.07.2019 година.