Соопштение за исправност на водата

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од водоводната мрежа во населено место Ерековци (Кочоски Пецо) и Тројкрсти (Стојансоки Бале) е здравствено исправна и одговара за употреба, а водата од водоводната мрежа во населено место Канатларци (бензинска) не одговара за употреба.

Општина Прилеп