Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од водоводните мрежи: л.в.с Алинци, л.в.с Ерековци (двор – водоводна мрежа), л.в.с Канатларци – бензинска- водоводна мрежа, Ореовец – ј.ч сред село, Беловодица(двор – водоводна мрежа), Плетвар – јавна чешма, Плетвар – крајпатна чешма Че, л.в.с Загорани и л.в.с и Веселчани (двор – водоводна мрежа). Не одговараат за употреба. Во л.в.с Лагово – Петрески Тоде (водоводна мрежа) одговара за употреба.