Решение за свикување на свечена седница на Советот на Општина Прилеп

СВИКУВАМ СВЕЧЕНА седница на Советот на Општина Прилеп на ден 03.11.2017 година (петок) со почеток во 20,оо часот, во собраниската сала во новата општинска зграда, со следниот предлог на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Поздравен збор на Градоначалникот на Општина Прилеп, по повод 3-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп.

2. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември -Денот на ослободувањето на Прилеп.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски