ОДЛУКА за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство на Реонски инструктор во Пописниот реон бр.19 – ПРИЛЕП

Одлуката можете да ја превземете ОВДЕ.