Одлука за избор на интерен оглас

Во прилог одлуката

Odluka za izbor