ЈАВЕН ПОВИК

За јавна расправа на проекти од клучно значење за општина Прилеп, нивната потреба и можната финансиска реализација.
Се закажува јавна расправа со граѓани на општина Прилеп на ден 25.11.2022 петок, во собраниската сала на Општина Прилеп на која ќе се дискутира за проекти од клучно значење за општина Прилеп, нивната потреба и можната финансиска реализација.

Со почит,
Општина Прилеп

Датум                                                                  Градоначалник на Општина Прилеп
24.11.2022 година                                                            Борче Јовчески