Известување за техничка исправност на вода за пиење

 

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа, л.в.с Веселчани – двор – водоводна мрежа и л.в.с Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа одговара за употреба, додека водата од мерно место локален водоснабдителен систем Алинци – двор- водоводна мрежа не одговара за употреба.

Општина Прилеп