Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа, л.в.с. Ерековци – двор – водоводна мрежа, л.в.с.Тројкрсти – двор – водоводна мрежа и л.в.с. Чепигово – двор – водоводна мрежа одговара за употреба.

21.08.2023

Општина Прилеп