Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место с.Волково – крајпатна чешма Св.Спас – водоводна мрежа, манастир с.Прилепец – водоводна мрежа, локален водоснабдителен систем  Волково – двор – водоводна мрежа и с. Прилепец – јавна чешма – водоводна мрежа не одговара за употреба

 

16.08.2023

Општина Прилеп