Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа не одговара за употреба.

Општина Прилеп
23.05.2023 година