Известување

Организаторот на “Пиво фест”,Баги коминикации Ги известува сите правни лица заинтерсирани за закуп на локација за промотивни или продажни активности за време на Фестивалот на пивото во Прилеп 2019 дека можат да испратат барање со побарување за закуп на емаил адресата zakuppivofest@gmail.com.

Ве молиме во дописот да го наведете името на правниот субјект, лице за контакт, информација за каков тип на промоција или продажба се работи, колкава површина побарувате за закуп како и сите останати информации кои сметате дека се потребни. На вашиот допис ќе биде одоговорено во најкраток можен рок.

Организатор Баги комуникации