Eднодневна работилница на тема: Правилна употреба и негување на македонскиот јазик…

Комисијата за еднакви можности во соработка со СОУ “Ѓорче Петров”реализираше еднодневна работилница на тема:Правилна употреба и негување на македонскиот јазик…
Говорник: дипломирана професорка по македонски јазик Стефани Стојаноска
На работилницата присуствуваа професори по македонски јазик и литература: Билјана Тинтоска, Лидија Ристеска, Ивана Велјаноска и Лора Трајкоска Николоски
Во СОУ Ѓорче Петров се одржа отворен ден на кој, пред деветтоодделенците од основните училишта на општините Прилеп, Кривогаштани беа претставени струките и образовните профили на ова училиште