Во четврток 28.04.2022 година боеви гаѓања на стрелиштето „Леково“

Во рамките на планските активности на Министерството за одбрана, наместо првично упатеното известување од ден 31.03.2022 за реализација на гаѓање на ден 14.04.2022 година, истото поради оправдани причини е препланирано и ќе се реализира на ден 28.04.2022 година во време од 10:00 до 14:00 часот на гарнизоното стрелиште „Леково“ Прилеп.

Од тие причини, се известуваат граѓаните во наведениот датум и време и во наведениот реон, да не изведуваат дополнителни активности, за да не дојде до несакани последици.
Општина Прилеп 19.04.2022