Соопштение за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Веселчани – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с Алинци – Петрески Киро – водоводна мрежа, л.в.с. Воково – Мијаноски М. – водоводна мрежа, село Прилепец јавна чешма – водоводна мрежа, с. Волково – крајпатна чешма Св.Спас – водоводна мрежа, Плетвар – крајпатна чешма Че – водоводна мрежа, локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа и л.в.с. Плетвар – јавна чешма – водоводна мрежа не одговара за употреба.

Исто така Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Загорани – јавна чешма сред село – водоводна мрежа и  л.в.с. Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа одговара за употреба.

Општина Прилеп

16.08.2022