Соопштение за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Алинци – Петрески Киро – водоводна мрежа (не одговара за употреба додека водата од л.в.с. Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа  одговара за употреба.