Соопштение за исправност на водата

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од населеното место Канатларци – бензиска – водоводна мрежа одговара за употреба и смее да се користи за пиење.

 Општина Прилеп