Одлука за избор на лица кои во Пописот 2021 година ќе бидат ангажирани во својство на реонски попишувачи во Пописниот реон бр.19 Прилеп

Одлуката за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство на реонски попишувачи во Пописниот реон бр.19 Прилеп можете да ја превземете ОВДЕ.