Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место с.Лениште – крајпатна чешма – извор, р.в.с Чепигово (Петре Дебрешлиоски) – водоводна мрежа, р.в.с. Тројкрсти (Стојаноски Бале) – водоводна мрежа не одговараат за употреба.

Исто така водата од р.в.с. Канатларци – бензинска –водоводна мрежа одговара за употреба.