Годишна сметка на буџет, орган, наменски дотации и наменски дотации за пожарна заштита 2017

Годишна сметка за буџет 2017 – ПРЕВЗЕМИ

Годишна сметка за орган 2017 – ПРЕВЗЕМИ

Годишна сметка за наменски дотации 2017 – ПРЕВЗЕМИ

Годишна сметка за дотации и пожарна заштита 2017 – ПРЕВЗЕМИ