Анализа на потребите и предизвиците на засегнатите страни во одржливите градови

Почитувани,
Во име на проектот Вградување на платформа за соработка за унапредување на вештини и вмрежување кон одржливи градови (ENABLE) Ве замолуваме да одвоите 10 минути од Вашето драгоцено време и да ги споделите Вашите знаења и искуства околу одржливоста во Вашиот град.

Проектот ENABLE е финансиран од ERASMUS + KA2 Соработка за иновации и размена на добри практики Стратешко партнерство за високо образование.

Со оваа анкета спроведуваме истражувања за потребите и предизвиците на засегнатите страни во одржливите градови. Прашалникот е анонимен. Сите податоци од ова истражување ќе бидат анализирани и презентирани исклучиво за проектот.

Резултатите од ова истражување ќе бидат јавно достапни. Ве молиме, не двоумете се да нѐ контактирате на enable@uacs.edu.mk за дополнителни прашања што може да ги имате во врска со нашето истражување.

Кликнете овде за да започнете со анкетата