Тендерска документација

Тендерска документација за набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за мерење, ГИС софтвер за водоснабдување и одвод, вклучувајќи и видео надзор за канализација.

ПРЕВЗЕМЕТЕ