Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од населените места: Беловодица, с.Ореовец – јавна чешма сред село, Плетвар (јавна чешма), н.м Лениште, н.м Крстец – јавна чешма сред село и Плетвар- крајпатна Че,  не се здравствено исправни и не смее да се користат.

Водата во н.м Тројкрсти, н.м Ерековци, н.м Чепигово и н.м Канатларци водата  одговара за употреба и смее да се користи за пиење.