Решение за избор на членови на Иницијативен одбор за формирање на Локално собрание на млади на Општина Прилеп

Решение за избор на членови на Иницијативен одбор за формирање на Локално собрание на млади на Општина Прилеп

Решение за иницијативен одбор.pdf