Прашајте го градоначалникот

Граѓаните на Општина Прилеп можат да воспостават контакт со градоначалникот на oпштината, Илија Јованоски, со пополнување на следната контакт форма:

НАПОМЕНА: Сите email адреси од кои што ќе бидат упатени навредливи, заканувачки и слични пораки ќе бидат блокирани за понатамошна комуникција.