ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 07322/2021

ЈДО-Изградба и реконструкција на општински патишта и улици -Изработка (Подготвување) на Основни проекти – линк