ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број: 06390/2021

Набавка на канцелариски материјали и рекламен материјал и услуги за копирање и печатење на материјали за потребите на ЕЛС- општина Прилеп и ТППЕ – линк