ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број: 06385/2021

Средства за одржување на хигиена во просториите на ЕЛС-Општина Прилеп и ТППЕ-Прилеп – линк