Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од локалниот водовод во с. Алинци не е технички исправна за пиење. До обезбедување на здравствено исправна вода, водата за пиење од локалниот водовод во с. Алинци треба да се преврива во времетраење од 10 минути.