Известување

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп, барањата за издавање на потврда за платен данок на имот заедно со уплатницата од 50 денари за административни такси да ги доставуваат електронски на мејл p.mateska@prilep.gov.mk

Пред да испратите електронско барање, информирајте се на телефон 048 540 002 – Даночно одделение, дали се намирени сите обврски.

Потврдите ќе Ви бидат испратени по препорачана пошта.

Барање за потврда за даночен обврзник (Word DOC) – ПРЕВЗЕМИ