Советниците едногласно ги избраа новите општински комисии

Советот на Општина Прилеп денеска ја одржа третата редовна седница, на која што се расправаше и ги усвои предлог решенијата за формирање: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој, Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Комисија за општествени дејности и правата на децата, Комисија за Статут и прописи и Комисија за елементарни непогоди, месна самоуправа и родова еднаквост.

„Денеска се оддржа третата седница на Совет на Општина Прилеп на која беа формирани постојаните и привремените работни тела и комисии што ќе работат во состав на општинскиот Совет. Морам да посочам дека за прв пат едногласно беа избрани комисиите и тоа посебно ме радува, зашто започнуваме со една одлична соработка, што значи дека Советот е комплетно формиран. А, со оглед на тоа дека до комисиите се пристигнати голем број предлози и барања од граѓаните, комисиите со својата работа започнуваат од понеделник“, посочи Миле Талевски, претседател на Совет на Општина Прилеп.

Видете и...

Продолжува проектот „Бањско климатска рекреација на корисници на пензија“

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот на пензиско и инвалидско осигурување …