Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Варош – културна гордост

Ревитализација на комплексот Маркови Кули

 

Програма: Форуми на заедниците

Донатор: Швајцарска агенција за соработка и развој (SDC) – 3.088.000 ден.

Учество на Општина Прилеп – 1.332.000 ден.

НВО Форум за авангардна креативност – 800.000 ден.

Период на реализација: 2007 – 2008

 

 

Реализирани активности:

Изградено е мултимедијално плато каде ќе се одржуваат голем број на културни настани, а изградена е и туристичка патека „Крале Марко“ во должина од приближно 2 км, која поврзува 5 од постоечките цркви и манастири во Варош. Платото и туристичката патека се комплетно осветлени што претставува посебна атракција во ноќните часови.

На овие зафати им претходеше поставување на канализација и асфалтирање на околните улицим така да вкупната инвестиција во Варош изнесува околу 2.000.000 €. Со овие проекти се направи голем чекор во развојот на туризмот и Прилеп влезе на туристичката мапа на Македонија и пошироко.

За идниот период е планирана доурбанизација на Варош, како и продолжување на туристичките патеки до карпата наречена „Слон“ и до врвот на Марковите Кули.

Реализирани капитални проекти