Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Стаклена пирамида со планетариум

Во централното градско подрачје со средства од Локалната Самоуправа ќе се гради стаклена пирамида со планетариум која ќе претставува вистинска атракција.

Проект: ЈП за ПУП