Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Споменик и плоштад на „Итар Пејо“ во срцето на старата чаршија

Период на реализација: 2008 год.

Инвеститор: Општина Прилеп

Финансиски средства: 2.100.000 ден.

Реализирани капитални проекти