Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Арт плоштад пред Центарот за култура „Марко Цепенков“

 

Период на реализација: 2008 – 2012 год.

Проект: ЈП за ПУП, Прилеп

Инвеститор: Општина Прилеп
 

Реализирани капитални проекти