Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Ревитализација на комплексот „Могила на непобедените“

Програма: Форуми на заедниците

Донатор: Швајцарска агенција за соработка и развој (SDC – 4.297.812 ден.

Учество на ЈКП „Комуналец“ – 1.074.453 ден. и Општина Прилеп- 1.332.000 ден.

Период на реализација: 2007 – 2008 год.

Реализирани активности:

Изградени се пешачки патеки, направено е комплетно пошумување и богато хортикултурно уредување на површина од 6000 м2, поставени се корпи за отпадоци, клупи, изградена е трим патека во должина од околу 1 км, реновирано е летното кино, изградени се езерца, спортски терени за фудбал, кошарка, ракомет и одбојка, поставено е ново осветлување и дрвени куќарки.

Оваа година се планира збогатување на содржините на паркот со мини зоолошка и ботаничка градина.

Реализирани капитални проекти