Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Реновирана читалната во Г.Б. „Борка Талески“

Инвеститор: Општина Прилеп и Г.Б. „Борка Талески“

Реализирани капитални проекти