Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Реконструкција на плоштадот „Методија Андонов - Ченто“ втора фаза (пешачка улица „Борка Талески“)

Проект на ЈП за ПУП Инвеститор: Општина Прилеп

Реализирани капитални проекти