Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Реконструкција на плоштадот „Методија Андонов – Ченто“

Проект: ЈП за ПУП
Инвеститор: Општина Прилеп
 

Реализирани капитални проекти