Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Поставување на вештачка трева на петт спортски игралишта

  1. Спортското игралиште во близина на ОУ „Кочо Рацин“ во урбаната заедница „Рид“
  2. Спортското игралиште дел од спортскиот комплекс на  Паркот на револуцијата
  3. Игралиштето во ОУ „Добре Јованоски“
  4. Нова вештачка трева доби игралиштето во населбата „Точила“
  5. Спортското игралиште во УЗ „Вишне“ во непосредна близина на просторот каде во тек е изградбата на параклисот „Св. Константин и Елена“

Реализирани капитални проекти