Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Поставување на Споменици

Поставување на Споменици на:

  1. Кузман Јосифоски – Питу, автор Жарко Башески
  2. Пере Тошев , автор Емил Солески
  3. Пеце Атанасовски, автор Емил Солески
  4. Ѓорче Петров, автор Жарко Башески
  5. Блаже Конески, автор Бранко Конески
  6. Круме Кепески, автор Бранко Конески

 

Реализирани капитални проекти