Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Плетвар – трета лента

По многу децении со помош на Владата на Република Македонија, во 2008 год. Прилеп ја доби долго очекуваната трета лента преку превојот Плетвар. Со изградбата на третата лента патниот правец Прилеп – Градско преку превојот Плетвар станува безбедна сообрајќајница и овој превој повеќе нема да биде нарекуван црна точка.

Инвестицијата во подобрувањето на инфаструктурата е главен предуслов за зголемување на конкурентностана нашата општина на пазарот на инвестиции.

Затоа во наредниот период планирана е доизградба на третата лента на овој пат до Градско, како и започнување на изградба на магистрален пат до Велес преку Бабуна.