Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Петта Прилепска најголем парк со 9000 м2

Изграден е жардињерскиот парк на улицата „Петта Прилепска“ со површина од 9.000 м2 и инвестиција од над 4.000.000 ден.

По целата должина се изведени пешачки патеки, поставени се детски реквизити и модерна урбана опрема со хортикултурно уредување.

Реализирани капитални проекти