Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Пешачка зона на влезот од Старата чаршија

Пешачка зона на влезот од Старата Чаршија – втора фаза

Проект: ЈП за ПУП

Инвеститор: Општина Прилеп

Реализирани капитални проекти