Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Пешачка зона на влезот од Старата чаршија – трета фаза

Пешачка зона на влезот од Старата Чаршија – Реконструкција на улиците: „Републиканска“ и „Херој Карпош“

Проект: ЈП за ПУП

Инвеститор: Општина Прилеп

 

Реализирани капитални проекти