Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Партерно уредување пред колективни стамбени згради кај Хотел „Липа“

Бул „Гоце Делчев“ (спроти Хотел „Липа“)

Изведувач: ЈКП „Комуналец“

Инвеститор: ЕЛС Општина Прилеп

ЈКП „Комуналец“

Проектант: ЈП ЗА ПУП
 

Реализирани капитални проекти