Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Населбата „Точила“ доби Модерен парк со езерце и игралишта

Населба „Точила 1“

Изведувач: ЈКП „Комуналец“

Инвеститор: ЕЛС Општина Прилеп и ЈКП „Комуналец“

Проектант: ЈП ЗА ПУП

 

Реализирани капитални проекти