Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Парк пред Основниот суд

Со цел амбиентално вклопување на новата зграда на Oсновниот суд  Локалната самоуправа со проект од ЈП за ПУП изгради парк со повеќе содржини: езерца, детски игралишта, пешачка патека, и специјално уредени места за починка.

Реализирани капитални проекти