Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Параклиси

Прилеп прв пат после еден век гради нова Црква „св.Петка“ и уште три нови помали цркви „Св.Пантелејмон“ ; „Св.Елена и Константин“, и Св.„Наум Охридски“.

Реализирани капитални проекти