Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Објект за рекреација на млади – Скејт парк, пред спортска сала Македонија

Инвеститор: Општина Прилеп

Реализирани капитални проекти